Studerende Buren

Een onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van studenten in de woonomgeving
PublicatiesGepubliceerd op: 04-05-21
Wanneer studenten in een wijk komen wonen, drukt dit vaak een stempel op de buurt. Studentenhuisvesters merken dan ook dat buurtbewoners vaak bezwaren hebben tegen de komst van studenten, uit angst voor structurele overlast. Studenten kunnen echter ook een positieve bijdrage leveren aan de buurt. In dit onderzoek is bekeken welke maatschappelijke meerwaarde studenten voor de buurt hebben.

Dit onderzoek is uitgevoerd in drie fases. Allereerst zijn ruim 8.000 studenten gevraagd naar hun maatschappelijke positie en participatie in de buurt. Vervolgens zijn buurtbewoners en sleutelfiguren, uit 11 buurten verspreid over heel Nederland, aan het woord gelaten over hoe het is om te wonen in een buurt waar veel studenten wonen. Tot slot werden krantenartikelen van de afgelopen 10 jaar geanalyseerd op maatschappelijke initiatieven door studenten.

Uit dit onderzoek blijkt dat studenten over het algemeen actief participerende burgers zijn. Zij doen meer vrijwilligerswerk dan de gemiddelde Nederlander. Studenten richten zich echter maar in beperkte mate op hun woonomgeving. Dat vinden zij vaak jammer, want een aanzienlijk deel zou eigenlijk meer willen betekenen voor de buurt, maar weet niet goed hoe. Buurtbewoners zien studenten liever niet vertrekken: slechts een enkeling geeft aan meer nadelen dan voordelen te zien aan de aanwezigheid van studenten. “Een beetje reuring kan geen kwaad!”

In de publicatie doen we enkele aanbevelingen hoe de verbinding tussen studenten en de buurt gestimuleerd kan worden.

Onderzoekers

 • Maarten Kwakernaak
 • Leyla Reches
 • Marije VoorwindenOnderzoeker

Met medewerking van

 • Tara JibodhProject assistent
 • F. Lubbers

Thema's

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: