Stappen op weg naar werk

Lessen voor de arbeidstoeleiding van statushouders gebundeld
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 28-01-2021
Nieuws
Tussen 2016 en 2020 zijn binnen het programma ‘Vakkundig aan het Werk’ acht studies uitgevoerd naar effectieve aanpakken om statushouders te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van werk. De lessen uit deze acht studies zijn nu gebundeld in een kennissynthese en een handreiking.

Sinds de grote instroom van asielzoekers in 2015 zijn door gemeenten en maatschappelijke organisaties aanpakken ontwikkeld om statushouders sneller en duurzamer te begeleiden richting de arbeidsmarkt. Acht van deze initiatieven zijn met subsidie vanuit het ZonMw-programma ‘Vakkundig aan het Werk’ door verschillende onderzoeksinstellingen onderzocht. Regioplan en het Verwey-Jonker Instituut bundelden deze kennis en destilleerden de belangrijkste inzichten over werkzame aanpakken.

Verzameling van kennis

De kennissynthese van werkzame elementen beoogt bij te dragen aan meer evidence based werken door gemeenten en andere organisaties die betrokken zijn bij de arbeidstoeleiding van statushouders. Naast de bundeling van de kennis uit de acht onderzoeken in een kennissynthese, ontwikkelden wij ook een handreiking. Deze handreiking richt zich tot uitvoerend professionals en beleidsmakers om samen met elkaar het gesprek aan te gaan. Dit d.m.v. gesprekskaarten -met daarin inzichten uit de studies en de implicaties daarvan – voor de inrichting van de begeleiding van statushouders.

Lessen

Uit de studies zijn lessen te trekken over de algemene inrichting van de begeleiding, zoals het belang van een integrale aanpak. Bij een integrale aanpak is aandacht voor de verschillende kansen en belemmeringen die de statushouders op andere leefdomeinen ervaren. Zoals het benaderen van gezondheidsvraagstukken vanuit de invalshoek van positieve gezondheid; de rol en begeleidingsstijlen van de professional; en randvoorwaarden voor de inrichting van een effectieve begeleiding.

Meer weten?

Deze handreiking is gebaseerd op een kennissynthese van acht studies naar effectieve aanpakken om statushouders te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van werk ,die tussen 2016 en 2020 zijn uitgevoerd binnen het ZonMw-programma ‘Vakkundig aan het Werk’. De kennissynthese is hier te downloaden.

Inge Razenberg

(Arbeids)participatie 2021

Stappen op weg naar werk

  • Inge Razenberg,
  • Adriaan Oostveen,
  • Jeanine Klaver
Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: