Sociaal werkers kunnen ‘doen wat nodig is’

Met maatwerkaanpak City Deal Inclusieve Stad
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 08-03-2018
Nieuws
Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar een nieuwe manier van werken in zorg en ondersteuning, waarbij sociaal werkers meer ruimte hebben om maatwerk in te zetten. Zo kunnen zij voor hun cliënten ‘doen wat nodig is’. In een aantal gemeenten is binnen het project City Deal Inclusieve Stad ervaring opgedaan met deze werkwijze. De nieuwe aanpak is veelbelovend, blijkt uit ons onderzoek. In de rapportage brengen we de ervaringen van cliënten, sociaal werkers en projectleiders samen.

Het doel was om meer maatwerk te kunnen bieden, tegen hetzelfde budget. Volgens de onderzoekers is er met deze aanpak de potentie aanwezig om uiteindelijk minder maatschappelijke kosten te maken. Het blijkt dat met dezelfde middelen betere ondersteuning kan worden geboden aan mensen met complexe problemen. De oplossingen zijn eenvoudiger en de hulpverlening sneller. Sociaal werkers blijken in staat om buiten de gebaande paden te denken en te handelen. Zij krijgen hiervoor de ruimte vanuit hun werkgevers. Hier ligt wel een belangrijk aandachtspunt: maatwerk kost meer tijd, houd daarbij dus rekening met de werkbelasting. Ook de cliënten die wij interviewden waren positief over de aanpak. Zij gaven aan zowel de ondersteuning zelf als het proces eromheen te waarderen.

City Deal Inclusieve Stad is uitgevoerd in de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. De aanpak zal hier de komende twee jaar verder ingezet worden. In het rapport formuleren we leerpunten en aanbevelingen voor deze voortzetting.

Het rapport ‘Doen wat nodig is voor inwoners’ is hier te downloaden.

Freek de Meere

Contact
Sociaal domein 2018

Doen wat nodig is voor inwoners: ervaringen uit de City Deal inclusieve stad

  • Freek de Meere,
  • Jessica van den Toorn,
  • Ahmed Hamdi,
  • Lisa Wilderink
ISBN 978-90-5830-873-3Download deze whitepaper
Deel dit nieuwsbericht op: