Serena Does krijgt subsidie voor onderzoek naar lhbtq+ jongeren van kleur

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 12-07-2022
Nieuws
Bijzonder hoogleraar Sociale Ongelijkheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut Serena Does krijgt subsidie om onderzoek te doen naar lhbtq+ jongeren van kleur. Het bedrag van 420.000 euro is toegekend door Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS). De research wordt uitgevoerd samen met Seval Gündemir van de Universiteit van Amsterdam.

“We kijken ernaar uit om mooi en innovatief onderzoek te kunnen doen naar de ervaringen en levens van lhbtq+ jongeren van kleur. Met dit project is de hoop om bruggen te bouwen tussen de wetenschap, de gemeenschappen en de overheid. Zo zijn wij van plan de perspectieven, geleefde ervaringen en de stem van lhbtq+ jongeren van kleur centraal te stellen in ons onderzoek. Bovendien willen hen ook actief betrekken bij het onderzoeksproces”, aldus Does.

Does en Gündemir willen twee aspecten inventariseren. “Enerzijds willen we onderzoek doen naar hun ervaringen met racisme en discriminatie in Nederland. Anderzijds kijken we naar hun bronnen van vreugde en veiligheid. Zo kunnen we in kaart brengen welke factoren het geluk en gevoel van waardigheid van lhbtq+ jongeren van kleur bedreigen. Daarnaast kijken we naar factoren die juist een positief effect hebben op hun gevoel van veiligheid en vreugde.”

Op basis van die inzichten willen de onderzoekers geïnformeerde aanbevelingen doen voor beleidsmakers en bestuurders die zich bezighouden met jeugd- en emancipatievraagstukken. Het ultieme doel is om onderzoek te leveren dat wetenschappelijk vernieuwend is én in de praktijk een positief verschil kan maken voor deze jongeren. Het onderzoek vindt plaats over een periode van vier jaar.

Serena Does

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: