Reactie op rapport commissie Aanmeldpunt Afstand en adoptie

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 09-07-2021
Nieuws
Op 8 juli heeft de Commissie van onafhankelijke deskundigen inzake het onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie het rapport ‘Het Aanmeldpunt Afstand en adoptie in Nederland: vertrouwen is mensenwerk‘ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het Verwey-Jonker Instituut voert het onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie uit en vindt dat het rapport aanleiding geeft om een pas op de plaats maken. Het is nu eerst aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) om in overleg te gaan met de belangenorganisaties en het vertrouwen te herstellen.

Het rapport gaat uitgebreid in op het belang van een betrouwbare en sensitieve overheid en schetst een aantal scenario’s over hoe mogelijk verder te gaan. Het Verwey-Jonker Instituut wil graag meewerken aan een oplossing, door samen met alle betrokken partijen te bezien welke vorm van onderzoek nu gewenst is.

Aanmeldpunt

Iedereen die te maken heeft gehad met de praktijk van afstand en adoptie kon zich vanaf september 2019 melden bij het aanmeldpunt Afstand en adoptie, dat werd georganiseerd door het ministerie van JenV. De verslagen van deze aanmeldingen gebruikten wij als onderzoekers om een selectie te maken van betrokkenen die wij wilden interviewen. Nadat bekend werd dat bij het aanmeldpunt fouten zijn gemaakt bij het opschrijven en bewaren van de aanmeldverslagen, zijn wij op verzoek van het ministerie van JenV in juli 2020 gestopt met de voorbereiding en uitvoering van de interviews. Alleen het literatuur- en archiefonderzoek is doorgegaan.

Voor het Verwey-Jonker Instituut is altijd belangrijk geweest dat ons onafhankelijke onderzoek een bijdrage zou leveren aan het vergroten van inzicht in de ervaringen van alle betrokkenen en het handelen van alle instituties. Wij betreuren het dat de aanmelders en betrokkenen nu al meer dan een jaar moeten wachten op vervolgstappen. Wij werken graag mee aan een oplossing die gedragen wordt door alle partijen.

Hans Bellaart

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: