Persoonlijk verhaal maakt psychische problemen bespreekbaar

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 22-10-2019
Nieuws
Psychische problemen zijn nog lastig om over te spreken. Zeker onder jongeren. Daarom ontwikkelde Diversion samen met MIND de interventie MIND Young Academy. Twee ‘peer educators’ geven drie gastlessen aan de jongeren over psychische problemen. ‘Door schaamte rondom psychische klachten te doorbreken, hopen we dat de druk op ggz-instellingen vermindert.’

Op de website van Zorg+Welzijn verscheen een artikel over MIND. Lees dit hier.

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde deze interventie, en concludeerde dat het goed ontvangen wordt in het onderwijs. Zo geeft de overgrote meerderheid van de geënquêteerde leerlingen (89 procent) aan dat leerlingen na de lessen beter weten wat psychische klachten zijn. Peer educators salagen er tijdens de lessen in om de ‘drempel’ voor leerlingen te verlagen tot het bespreken van problemen rond psychische gezondheid en/of het zoeken naar hulp. Dat laatste is soms ook merkbaar op de scholen na de lessen, vertellen geïnterviewde zorgprofessionals. Het komt voor dat leerlingen – wiens zorgvragen nog niet eerder bekend waren op school – zich na de lessen melden bij de zorgprofessionals die werkzaam zijn op de school.

Klik hier om het evaluatieonderzoek te lezen.

Suzan de Winter-Koçak

Contact
(Arbeids)participatie 2019

Mind Young Academy

  • Suzan de Winter-Koçak,
  • Eva Klooster,
  • Ruth van Vugt
Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: