Meetladder Diversiteit doorontwikkeld in België

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 21-03-2019
Nieuws
Het Agentschap Integratie en Inburgering van de Vlaamse Overheid heeft recent een instrument uitgebracht om de diversiteitgevoeligheid van projecten of acties te kunnen inschatten en verbeteren: de Meetladder Diversiteit. De ‘Meetladder diversiteit interventies’ van het Verwey-Jonker instituut vormde een belangrijke inspiratiebron.

De meetladder verhoogt het bewustzijn rond omgaan met diversiteit. Met de meetladder kunnen mensen nagaan in welke mate hun actie of project rekening houdt met diversiteit: is er voldoende aandacht voor personen die vergeten of uitgesloten worden op basis van hun geslacht, gender, seksuele oriëntatie, huidskleur, migratieachtergrond, leeftijd, religie, gezondheid, handicap of een combinatie van meerdere factoren? De vragen in de meetladder stimuleren nadenken over het eigen referentiekader en de eigen manier van werken: een basisvoorwaarde voor diversiteitsensitief werken. De meetladder bevat ook tips om werkwijzen te verbeteren.

Diversiteit 2009

Meetladder Diversiteit Interventies

  • Trees Pels,
  • Marjolijn Distelbrink,
  • Suzanne Tan
ISBN 978-5830-327-1Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: