Maat Werkt: de Arnhemse aanpak van werk, inkomen, schulden en zorg

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 06-05-2019
Nieuws
Zorg, ondersteuning, werk en inkomen: vier domeinen waar de gemeente een centrale rol in heeft gekregen sinds de decentralisaties. Maar lang niet altijd weten deze domeinen goed en efficiënt met elkaar samen te werken.

In de Arnhemse wijk Klarendal is een bijzondere pilot uitgevoerd, waar de afdelingen werk, inkomen, het wijkteam en het UWV intensief met elkaar samenwerkten bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet in de formele setting van een UWV- of gemeentekantoor maar in een huiskamer, midden in de wijk, op de begane grond van een oude molen.

Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voerden wij een evaluatie uit van deze werkwijze met het instrument Effectencalculator. Negen verhalen van negen inwoners van Klarendal werden op chronologische wijze geëvalueerd. Geheel volgens de geest van de pilot gebeurde dit in dialoog, samen met inwoners en hun ondersteuners. Bij vijf van de negen geëvalueerde casussen heeft Maat Werkt het fundament gelegd om tot meer participatie te komen: na jaren thuiszitten een (vrijwillige) baan of opleiding. Lees hier de eindrapportage.

Meer weten over de Effectencalculator? Of over Maat Werkt? Neem contact op met Maarten Kwakernaak T: 06 – 347 38 627
E: MKwakernaak@verwey-jonker.nl.

Maarten Kwakernaak

Deel dit nieuwsbericht op: