Logeren: sleutel tot integratie?

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 09-07-2019
Nieuws
Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd onderzoek te doen naar de ‘COA logeerregeling’. De logeerregeling is een pilot en biedt statushouders, die nog in een AZC verblijven, de kans tijdelijk te gaan logeren bij familie, vrienden of gastgezin. Dit is mogelijk totdat een woning in de toegewezen gemeente beschikbaar is.

 

Wij hebben onderzocht onder welke condities de logeerregeling een meerwaarde heeft. Met de resultaten van het onderzoek wil het COA een onderbouwde beslissing maken of zij de pilot wel of niet wil voorzetten.

Het onderzoek

We voerden literatuuronderzoek uit, deden interviews en (groeps)gesprekken met alle betrokken partijen, waaronder logerende en niet-logerende statushouders, gastgezinnen, personen in de omgeving van gastgezinnen, professionals en vrijwilligers van betrokken organisaties. We concluderen dat de logeerregeling bijdraagt aan een snellere start voor statushouders met het opbouwen van een nieuw leven in Nederland.

In het verleden hebben wij onderzoek gedaan naar de positie van vluchtelingen
die langer geleden naar Nederland zijn gekomen. Uit dit onderzoek weten we dat een langere periode van inactiviteit, of het ontbreken van mogelijkheden om te werken aan het eigen toekomst perspectief in de ontvangende samenleving, leidt tot slechtere uitkomsten wat betreft participatie en integratie. De meerwaarde van de logeerregeling is vooral gelegen in het gegeven dat statushouders door te gaan logeren, sneller kunnen starten met het opbouwen van een leven in Nederland, waardoor minder kostbare tijd verloren gaat.

Over de doelgroep

Statushouders die kiezen voor logeren bij een gastgezin (via de intermediaire organisatie TakeCareBenB) zijn vaak jong, hoger opgeleid, Engelssprekend en hebben voorafgaand aan het logeren al een duidelijk beeld van de manieren waarop zij in Nederland een leven willen opbouwen. Vaak via een opleiding. Zij hebben kortom een sterke motivatie en vaardigheden om een nieuwe start te maken. Zij gebruiken de logeerregeling om sneller het AZC te kunnen verlaten om aan hun doelen te kunnen gaan werken. Maar ook statushouders die gaan logeren bij familie of vrienden profiteren van de logeerregeling, niet in de laatste plaats omdat zij gebruik kunnen maken van de ervaringskennis met integratie van hun gastgezinnen, die vaak ook nog maar kort in Nederland zijn.

Meer weten over dit onderzoek en de logeerregeling? Bekijk dan de hele publicatie via deze link.

Marjan de Gruijter

Contact
Inburgering nieuwkomers 2019

Evaluatie Logeerregeling

  • Marjan de Gruijter,
  • Maaike van Rooijen,
  • Marlinda van der Hoff
ISBN 978-90-5830-951-8Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: