Leeraanbod maatschappelijke stabiliteit en handboek maatschappelijke onrust gelanceerd

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 14-12-2021
Nieuws
Momenteel is het leeraanbod aan publicaties, trainingen en contactpunten op het gebied van maatschappelijke stabiliteit versnipperd, omdat dit door verschillende (overheids)organisaties wordt aangeboden. Dit aanbod richt zich op het voorkomen van maatschappelijke spanningen/onrust, polarisatie, radicalisering, extremisme en problematisch gedrag en het bevorderen van inclusie.

De op 14 december gelanceerde website www.maatschappelijkestabiliteit.nl is één centrale vindplaats voor het leeraanbod op deze thema’s. Ga er heen en vind de meest actuele en bruikbare leerproducten om als gemeente of andere (publieke) professional maatschappelijke stabiliteit te bevorderen.

Daarbij is het ‘Handboek maatschappelijke onrust’ gelanceerd. Dit handboek helpt je op weg als je specifiek te maken hebt met (naderende) maatschappelijke onrust en ongenoegen. Het handboek ontsluit specifiek de publicaties op het terrein van maatschappelijke onrust en het achterliggende ongenoegen en geeft daar een korte analyse op. Het handboek is te vinden op Maatschappelijke onrust (maatschappelijke-onrust.nl)

Het leeraanbod en handboek zijn een initiatief van de deelnemende (rijks)partners, BZK, J&V (inclusief de NCTV), SZW (inclusief Expertise-Unit Sociale Stabiliteit, Kennisplatform Integratie en Samenleving, Taskforce Problematisch gedrag en Platform JEP), VNG, NGB, Wethoudersvereniging, Landelijk Steunpunt Extremisme en Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering

Ron van Wonderen

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: