KIS Wijkmonitor brengt de wijk in kaart

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 18-01-2021
Nieuws
Eind 2020 presenteerde Kennisplatform Integratie & Samenleving een nieuwe website: www.KIS-wijkmonitor.nl. Hier zijn cijfers te vinden over diversiteit, integratie en participatie in wijken, aan de hand van een aantal indicatoren naar migratieachtergrond.

Dit website is een update van de Buurtmonitor Integratie die voorheen vanuit het ministerie van SZW werd aangeboden. Met de cijfers, die van dit jaar en een tiental jaren terug zijn, krijgen gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en andere geïnteresseerden inzicht in verschillende demografische en sociaaleconomische indicatoren van verschillende groepen bewoners. De KIS wijkmonitor kan lokale partijen ondersteunen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met het oog op het vergroten van gelijke kansen voor die groepen.

Verschillende thema’s

In de KIS wijkmonitor zijn cijfers te vinden voor heel Nederland, de gemeente of de wijk. Naast informatie over bevolkingssamenstelling, vind je hier cijfers over de thema’s:

  • Wonen & Leefomgeving
  • Onderwijs
  • Arbeid & Inkomen
  • Veiligheid
  • Zorg & Welzijn

Ga naar dit artikel op kis.nl om verder te lezen over de wijkmonitor.

Hans Bellaart

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: