Kick-off coaching traject voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 22-11-2018
Nieuws
Op woensdag 21 november 2018 vond in Noordwijk de Jubileum Kick off van de ‘Class’ plaats. De Class, een project van de Edwin van der Sar Foundation, is een coaching traject op maat voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Onlangs startte de 100e deelnemer. Het Verwey-Jonker Instituut voerde voor dit project een verkennend onderzoek uit naar jongeren met niet-aangeboren hersenletsel in Nederland.

In het onderzoek brachten we de omvang en samenstelling van de groep jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) t/m 25 jaar in kaart. Ook onderzochten we welke problemen zij ondervinden rondom opleiding en werk.

Schools leren gaat moeilijk samen met de gevolgen van NAH, zo blijkt uit het rapport. De diversiteit en onvoorspelbaarheid van de gevolgen van NAH maakt het voor docenten, werkgevers en jongeren zelf moeilijk in te schatten wat een jongere met NAH wel en niet kan. Het is voor jongeren met NAH moeilijk een stageplaats te vinden. Ook is er een gebrek aangepast werk, wat toetreding tot de arbeidsmarkt belemmert voor deze jongeren. Overdracht van kennis, creëren van passend werk, realistische verwachtingen bij de jongeren en steun van ouders, werkgevers en zorgprofessionals kunnen bijdragen aan de kansen van jongeren met NAH op de arbeidsmarkt.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een gezamenlijk project tussen FNO, ZonMw en de Edwin van der Sar Foundation om jongeren met NAH te ondersteunen. De resultaten in dit rapport dienen als input voor de verdere uitvoering van dit project.

Maarten Kwakernaak

(Arbeids)participatie 2018

Werken met NAH

  • Maarten Kwakernaak,
  • Tineke Meulenkamp,
  • Marian van der Klein
ISBN 978-90-5830-906-8Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: