Gevolgen van zorgmijding in Nederland

Resultaten van een verkennende studie
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 29-10-2020
Nieuws
Een deel van de mensen in Nederland mijdt zorg vanwege de kosten die hiermee gepaard gaan of vanwege de veronderstelling dat aan het zorggebruik kosten zijn verbonden die zij niet kunnen dragen. Het gevolg van dergelijke ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen kan zijn dat deze mensen pas bij een urgent gezondheidsprobleem gebruikmaken van zorg. Dit kan problematisch zijn voor de mensen zelf en hun directe omgeving en het kan hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengen.

 

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voerden wij een verkennend onderzoek uit naar maatregelen gericht op het voorkomen van ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen door mensen in een kwetsbare situatie. Het onderzoek moest gemeenten, zorgverzekeraars en andere stakeholders inspiratie bieden voor het voorkomen van ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen.

 

Conclusies uit het verkennende onderzoek

  • Er zijn regelingen van gemeenten en zorgverzekeraars gericht op het voorkomen van zorgmijding om financiële redenen door kwetsbare verzekerden. Een aanzienlijke groep mensen wordt met deze regelingen echter niet bereikt. Dit zijn mensen die geen weg kunnen vinden in het grote en diverse aanbod aan zorgverzekeringen en/of die niet weten welke regelingen er bestaan of hoe zij hier gebruik van kunnen maken.
  • Om ook de kwetsbare verzekerden, die zich geen weg kunnen vinden in de zorgverzekeringswereld, te bereiken zet een deel van de gemeenten en zorgverzekeraars zogenoemde ‘toegankelijkheidsmaatregelen’ in. Dit zijn maatregelen die deze mensen helpen bij het maken van een bewuste keuze voor een zorgverzekering én bij het verbeteren van hun financiële situatie, wat vervolgens kan leiden tot minder zorgmijding vanwege financiële redenen.
  • Ten slotte bestaan er ook lokale maatregelen waarbij de zorgverleners de tijd krijgen om in te schatten welke cliënten/patiënten hulp nodig hebben om zorgmijding vanwege financiële redenen te voorkomen. Tevens krijgen zij de ruimte om deze hulp samen met de gemeente te bieden.

Lees de hele publicatie via de download link aan de rechterkant van deze pagina.

Niels Hermens

Gezondheid en zorg 2020

Ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen

  • Niels Hermens,
  • Maarten Kwakernaak,
  • Mariam Badou,
  • Onno de Zwart
ISBN 978-94-6409-025-3Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: