Gesprekswaaier: werkwijze om het gesprek aan te gaan over eigen kracht

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 01-11-2019
Nieuws
Dinsdag 29 oktober organiseerde het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met TNO de mini-conferentie ‘Ken je kracht?’. Op deze conferentie gingen gemeentelijke beleidsadviseurs en uitvoerend professionals met elkaar in gesprek over wat ‘uitgaan van eigen kracht’ behelst in beleid en praktijk. Hierbij ging men aan de slag met een recent ontwikkelde gesprekswaaier voor professionals.

De gesprekswaaier is een hulpmiddel voor uitvoerend professionals, leidinggevenden, beleidsmakers, jeugdigen en opvoeders om het gesprek aan te gaan over spanningsvelden waar je mee te maken krijgt bij het uitgaan van eigen kracht. Eigen kracht wordt namelijk als hét aangrijpingspunt gezien voor effectieve hulpverlening. Maar wat er precies mee bedoeld wordt, en wat het betekent voor je werk als professional of voor beleid, blijft vaak in het midden. Met de waaier kan men hier concreet het gesprek over aangaan.

De gesprekswaaier is tot stand gekomen in samenwerking met professionals, leidinggevenden, jongeren, ouders, beleidsmedewerkers en wethouders. We bouwden daarbij voort op kennis uit recent afgeronde ZonMw-onderzoeksprojecten rondom empowerment en eigen kracht bij jeugd en gezin. Naast de gesprekswaaier is ook een reflectietool voor gemeenten ontwikkeld, die verschijnt binnenkort.

Enkele reacties op de gesprekswaaier door deelnemers aan de conferentie:

 

Het is mooi dat de gesprekswaaier ruimte houdt voor meerdere perspectieven

Ik herken de spanningsvelden en zou de gesprekswaaier met collega’s willen gebruiken, bijvoorbeeld in intervisie

U kunt de gesprekswaaier hier downloaden. Een papieren versie is op te vragen bij ZonMw.

Jeugdhulp 2019

Ken je kracht?

  • Lineke van Hal
Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: