Bijspringen & Versterken: community building als antwoord op ambulantisering GGZ?

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 03-07-2019
Nieuws
Bijspringen & Versterken is een vernieuwende aanpak, waar community building en zorg voor psychisch kwetsbare inwoners elkaar ontmoeten. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht deze aanpak in de Amstelveense wijk Bankras/Kostverloren.

 

Met Bijspringen & Versterken wordt gewerkt aan een wijk waar iedereen meedoet, ook kwetsbare inwoners. Professionals met zeer verschillende achtergronden werken daarom intensief samen. Het team heeft specifieke aandacht voor inclusie van mensen met psychische problematiek, lichte verstandelijke beperkingen (LVB) en verward gedrag. Er wordt individuele ondersteuning geboden waar nodig, terwijl met community building wordt gewerkt aan een inclusieve wijk.

Wat levert het concreet op?

De resultaten zijn veelbelovend. Er ontstaat een veilige basis in de wijk voor kwetsbare inwoners. Verschillende inwoners zijn uit hun isolement ontsnapt of zijn zelfs aan het werk. Zo kwam een inwoner met een lichte verstandelijke beperking via het project aan een betaalde baan en kwam een geïsoleerde inwoner bij een bewonersinitiatief terecht. Laatstgenoemde neemt daar nu een leidende rol in als buurtkok en doet minder beroep op de begeleiding. In de toekomst zijn er waarschijnlijk ook besparingen te realiseren, door afnemende behoefte aan zorg en ondersteuning.

‘Het geeft echt hoop, dit project’, geeft één van de betrokken inwoners aan. De aanpak van de professionals omschrijft zij als: ‘aanwezig zijn, aanvoelen, meedenken, meevoelen, actie ondernemen, laagdrempeligheid.’

Eindrapportage

In dit rapport zijn de bevindingen te vinden van een evaluatieonderzoek naar anderhalf jaar ‘Bijspringen & Versterken’ in Amstelveen. De conclusies leiden tot een aantal aanbevelingen aan de deelnemende organisaties en gemeente, die ook als inspiratie kunnen dienen voor andere gemeenten die investeren in community building en inclusie van kwetsbare inwoners.

Maarten Kwakernaak

Sociaal domein 2019

Evaluatie Bijspringen & Versterken

  • Maarten Kwakernaak,
  • Jochum Deuten
ISBN 978-90-5830-957-0Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: