1Gezin1Plan-methode voor gezinnen met multiproblematiek is veelbelovend

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 06-02-2018
Nieuws
De werkwijze 1Gezin1Plan heeft meerwaarde ten opzichte van reguliere hulpverlening, dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Deze werkwijze is erop gericht gezinnen met multiproblematiek te helpen door hen actief te betrekken bij hulp.

Deze methode kan zeker werken, stellen onderzoekers Rob Gilsing en Lineke van Hal in een interview met Zorg+Welzijn. Het is daarbij wel nodig dat gezinnen hun eigen doelen voor hun eigen leven kunnen stellen. En dat een professional toeziet op de regie van de zorg. Daarnaast is het belangrijk dat er een evaluatie van de hulp plaatsvindt, tijdens en na de ondersteuning. Ook raden de onderzoekers aan het ‘rondetafeloverleg’ in stand te houden, waar alle hulpverleners, het gezin en het sociale netwerk in meedoen. Het overleg dient ervoor om ‘het planmatig werken met zijn allen te realiseren’, aldus Rob Gilsing. ‘Het is eigenlijk basis-hulpverlening: je stelt doelen, bespreekt welke acties daaraan vast zitten en of en wanneer je die bij moet stellen.’

Het knelpunt van de 1G1P-werkwijze zit hem in de verschillende visies van professionele organisaties. Vooral gespecialiseerde hulporganisaties en het onderwijs zijn minder doordrongen van de meerwaarde van het geven van regie aan het gezin.

Het volledige interview met Rob en Lineke is hier te lezen.

Marlinda van der Hoff

Jeugdhulp 2018

1Gezin1Plan in de praktijk

  • Rob Gilsing,
  • Marlinda van der Hoff,
  • Lineke van Hal
ISBN 978-90-5830-859-7Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: