1Gezin1Plan in de praktijk

De meerwaarde van de werkwijze 1Gezin1Plan onderzocht
PublicatiesGepubliceerd op: 05-02-18
De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) is erop gericht om gezinnen die kampen met multiproblematiek te helpen door hen actief te betrekken bij hulp. Gezinnen voeren zelf de regie over het hulpproces en er wordt gezamenlijk met de hulpverleners een plan gemaakt.

1G1P maakt het mogelijk om integraal, planmatig en doelgericht te werken. In dit onderzoek verkrijgen we inzicht in de meerwaarde van 1G1P ten opzichte van reguliere hulpverlening. Het onderzoek is uitgevoerd in de regio’s Alkmaar, Midden-Holland en Midden-Limburg. De gebruikte methoden zijn casusonderzoek, enquêtes onder professionals en reflectiebijeenkomsten.

Uit het onderzoek blijkt dat 1G1P op een aantal punten meerwaarde biedt ten opzichte van de reguliere hulpverlening. Het draagt bij aan zelfredzaamheid en veerkracht van gezinnen, aan hun regievoering en aan afstemming tussen alle betrokkenen. Deze laatste twee factoren zijn tevens belangrijk voor het bereiken van de gewenste resultaten. De afstemming tussen enerzijds gezin en zorgcoördinator en anderzijds andere betrokken organisaties is evenwel niet vanzelfsprekend. Het belangrijkste aandachtspunt is de geringe mate waarin organisaties die minder vaak met 1G1P werken de visie en uitgangspunten van 1G1P delen.

Onderzoekers

  • Rob Gilsing
  • Marlinda van der HoffOnderzoeker
  • Lineke van Hal

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: