Stagiair onderzoek naar jongeren en ‘change-making’

16 uur per week Utrecht, thuiswerken mogelijk

Het Verwey-Jonker Instituut zoekt een stagiair voor een onderzoek naar jongeren als change-makers. Samen met de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Amsterdam en stichting Alexander werkt het Verwey-Jonker Instituut aan het onderzoek ‘Agency arrengeren: speelruimte voor jongeren als change-makers’. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘It takes the city to raise the child’ van het kenniscentrum ongelijkheid.

In dit project richten we ons op drie initiatieven voor jongeren van 12 tot 18 jaar die in een achterstandspositie verkeren en/of anderszins kwetsbaar zijn (de initiatieven zijn Studiezalen, Swazoom jongerenwerk en Studio 52nd). We onderzoeken welke elementen van deze drie initiatieven de jongeren ondersteunen in het ontwikkelen van hun ‘agency’. We begrijpen agency als een gelaagd begrip dat verwijst naar het vermogen tot ‘change-making’, waarbij persoonlijke vermogens en gedrag verbonden zijn met bewustzijn van de eigen context en maatschappelijke structuren. De kern van het onderzoek wordt gevormd door een casestudie-onderzoek, gericht op drie initiatieven. We onderzoeken deze initiatieven via een participatief onderzoek, bundelen de bevindingen in een metastudie, en verdiepen en verbreden ze in een breedtestudie. Binnen de initiatieven bevragen jongeren uit Jongeren Onderzoeks- en AdviesTeams zelf leeftijdgenoten/peers; onderzoekers voeren observaties uit en bevragen begeleiders en samenwerkingspartners. We onderzoeken wat werkt om jongeren agency te laten ontwikkelen (in het directe contact met hen en in de professionele samenwerking), en welke randvoorwaarden daarbij belangrijk zijn.

Stage

Lijkt het je leuk mee te werken aan dit project? We zoeken iemand die zich per begin september minimaal twee dagen per week hoofdzakelijk met dit onderzoek gaat bezighouden. Het veldwerk vindt in Amsterdam plaats. Voor overleg zullen ook soms in Utrecht op kantoor samenkomen. Mogelijk is er nog ruimte om mee te werken aan een ander project/onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut of Kennisplatform Inclusief Samenleven. De eindtijd van de stage wordt in overleg vastgesteld. Voor deze stage is een kleine stagevergoeding beschikbaar.

Wat ga je doen?

Onder begeleiding van een onderzoeker verricht je in elk geval de volgende werkzaamheden:

  • Verslaglegging van bijeenkomsten
  • Houden van interviews en uitvoeren van observaties
  • Verslaglegging van interviews en observaties
  • Analyse uitkomsten onderzoek
  • (Onder begeleiding) rapporteren over onderzoeksresultaten

Reageren?

Volg je een wo-opleiding in de sociale wetenschappen, heb je affiniteit met het onderwerp? Reageer dan zo snel mogelijk door het sollicitatieformulier hieronder in te vullen. Voor vragen of meer informatie over de stage kun je contact opnemen met onderzoekers Marjolijn Distelbrink (mdistelbrink@verwey-jonker.nl) of Inti Soeterik (ISoeterik@verwey-jonker.nl).

Het Verwey-Jonker Instituut hecht waarde aan het erkennen en waarderen van verschillen tussen mensen om daarmee bij te dragen aan een optimaal functionerende organisatie. Wij streven dan ook naar een divers samengesteld personeelsbestand waarbij onze medewerkers verschillen van geslacht, leeftijd, godsdienst, etnische achtergrond, seksuele voorkeur en arbeidsbeperkingen. Wij werken structureel aan een meer diverse en inclusieve organisatie. Het Verwey-Jonker Instituut heeft het Charter Diversiteit ondertekend.

Marjolijn Distelbrink

Contact

Sollicitatieformulier

Deel deze vacature op: