Senior onderzoeker ondermijning

32-36 uur per week Utrecht

Voor de onderzoeksgroep Sociale vitaliteit en veiligheid zoeken wij een senior onderzoeker met ruime ervaring met het doen van beleids- en praktijkrelevant onderzoek op het terrein van ondermijning. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de aard en omvang van een problematiek te onderzoeken, om het richting geven aan beleid en bestuur en om het verbeteren van een gezamenlijke (netwerk)aanpak van de problemen. Opdrachten omvatten ook thema’s als bedreigingen en meldingsbereidheid.

Ons onderzoek omvat zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Te denken valt aan onder meer evaluatieonderzoek, actie-onderzoek, participatief onderzoek en analyse van bestaande databestanden. Bij veel van ons onderzoek werken we, vanuit een onafhankelijk perspectief, nauw samen met betrokken groepen en relevante stakeholders.

Heb je gedegen ervaring opgedaan met onderzoek op het terrein van ondermijning, dan nodigen we je van harte uit te reageren. Senior onderzoekers bij het Verwey-Jonker Instituut hebben aantoonbare vaardigheden en successen in het verwerven van onderzoeksopdrachten of onderzoeksprogramma’s, hebben een breed en relevant netwerk en hebben ruime ervaring met projectmanagement.

Wie zijn wij?

Het Verwey-Jonker Instituut bestudeert actuele, publieke, sociaal-maatschappelijke onderwerpen. We doen dat voor het openbaar bestuur, voor maatschappelijke organisaties en voor al dan niet georganiseerde burgers. Daarbij laten we ons leiden door een sterk gevoel voor maatschappelijke relevantie. En we doen dat op een integere, gedreven, oplossingsgerichte en onafhankelijke wijze. Resultaten van ons onderzoek stellen we actief beschikbaar aan de samenleving.

Wat ga je doen?

 • Je verricht zelfstandig onderzoek.
 • Je draagt zorgt voor de kwaliteit en het management van je eigen onderzoek vanaf de ontwerpfase tot en met rapportage of ander eindproduct, uitgaande van begroting en tijdsplanning.
 • Je stuurt in geval van projectleiderschap andere onderzoekers in het projectteam aan.
 • Je stelt offertes op inzake acquisitie van nieuwe onderzoeksprojecten en –programma’s, je bent attent op (externe) ontwikkelingen en onderhoudt actief contacten die van belang zijn voor het verwerven van nieuwe opdrachten.
 • Je publiceert onderzoeksresultaten in rapporten, wetenschappelijke artikelen en voor het veld toegankelijkehandreikingen, factsheets en/of infographics.
 • Je draagt de verworven inzichten uit in presentaties en communicatie met externe partijen.

Wat vragen we van jou?

 • Afgestudeerd in één van de sociale wetenschappen of criminologie en ruime ervaring met kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek.
 • Ruime ervaring met beleids- en praktijkrelevant onderzoek op het thema ondermijning.
 • Ruime ervaring met het acquireren van onderzoeksopdrachten.
 • Beschikking over een groot en relevant netwerk.
 • Ruime ervaring met projectmanagement.
 • Aantoonbare redactionele vaardigheden, onder andere door publicaties voor verschillende doelgroepen.
 • Initiatiefrijk, een goed omgevingsbewustzijn, denkend vanuit kansen en een klantgerichte instelling.
 • Goede communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.

Wij bieden

 • Inschaling afhankelijk van ervaring in schaal 11 (maximum € 5.463,-) of schaal 12 (maximum€ 6.065,-) van de cao Sociaal Werk bij een 36-urige werkweek. Daarnaast bieden we een individueel keuzebudget van circa 18% van het brutosalaris en ontvang je een loopbaanbudget. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich blijvend ontwikkelt en eigenaarschap toont over zijn eigen leerproces.
 • Een arbeidsovereenkomst van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een collegiale, professionele en open werkomgeving, met ruimte voor initiatief en ontplooiing.

Enthousiast geworden?

Vul het formulier hieronder in of stuur je CV en motivatiebrief naar vacature@verwey-jonker.nl.

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Freek de Meere, hoofd onderzoeksgroep Sociale vitaliteit en veiligheid, FdeMeere@Verwey-Jonker.nl  of met Ruth Limpens, HR Manager tel: 030-2300799.

Het Verwey-Jonker Instituut hecht waarde aan het erkennen en waarderen van verschillen tussen mensen om daarmee bij te dragen aan een optimaal functionerende organisatie. Wij streven dan ook naar een divers samengesteld personeelsbestand waarbij onze werknemers verschillen van geslacht, leeftijd, godsdienst, etnische achtergrond, seksuele voorkeur en arbeidsbeperkingen.

 

Freek de Meere

Contact

Sollicitatieformulier

Deel deze vacature op: