Diversiteit

Factsheet Polarisatie in niet-stedelijke gebieden

Ron van Wonderen
Leyla reches

Met medewerking van:
Maaike van Kapel
Rozetta Meijer
Noël Koster
Isabelle Frens
Lotte van Beers

Download via www.kis.nl
2020

ISBN 978-94-6409-0-093

6 pag.

Oorzaken polarisatie bij jongeren, behoeften jongerenwerkers, en beschikbare kennis en tools

In deze factsheet, behorende bij de publicatie "Polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden", worden kort de oorzaken van polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden, de behoeften van jongerenwerkers, en de beschikbare kennis en tools beschreven.