Armoede en Schulden

Op weg naar werk?

Marjan de Gruijter
Lotte Hermans

Met medewerking van
Joline Verloove
Susan de Vries
Bora Avric
Marlinda van der Hoff

Download via www.kis.nl
2019

40 pag.

Vrouwelijke statushouders en gemeenten over kansen en belemmeringen bij arbeidstoeleiding

Hoe verbeter je de toegang naar opleiding en werk voor vrouwelijke statushouders? Dat was de leidende vraag in een nieuw onderzoek van KIS.
In dit rapport doen we verslag van verdiepend onderzoek in drie gemeenten naar het bevorderen van arbeidsparticipatie van vrouwelijke statushouders. We laten vrouwelijke statushouders zelf aan het woord en brengen hiermee in beeld wat hun ambities en verwachtingen zijn als het gaat om werken in Nederland en de wijze waarop zij (hierbij) ondersteund worden in de gemeente. We spraken ook met klantmanagers en enkele professionals van organisaties die vrouwelijke statushouders begeleiden naar werk of een opleiding en tekenden op welke kansen en belemmeringen zij hierbij zien.

De auteurs doen tal van aanbevelingen over het verbeteren van de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders.