Participatie

Werken in werknemerscoöperatie Schoongewoon

Monique Stavenuiter
Sven Oostrik
Met medewerking van:
Tara Jibodh

Download
2017
ISBN 978-90-5830-811-5
15 pag.

Resultaten enquête en groepsgesprekken

Start Foundation vroeg ons onderzoek te doen naar de werknemerscoöperatie Schoongewoon. Wat betekent het voor medewerkers om voor deze coöperatie te werken? We ondervroegen coöperatiemedewerkers van vestigingen in Delft, Den Haag en Rotterdam. Zij legden uit dat de meerwaarde van de coöperatie vooral zit in de medezeggenschap, het kunnen meebeslissen over zaken. De tevredenheid komt ook doordat de coöperatie met resultaatafspraken werkt en niet met een vast omschreven takenlijst. Ook biedt de coöperatie de medewerkers perspectief om te groeien in hun werkzaamheden en in hun eigenwaarde. Lees het rapport voor meer resultaten en de uitgebreide conclusie.