Decentralisaties

Hoe kunnen gemeenten werkgevers ondersteunen bij het aannemen van vluchtelingen?

Inge Razenberg
Marjan de Gruijter

Met medewerking van
Roos Hommes
Anna Wróblewska

Download via www.kis.nl

2017
ISBN 978-90-5830-815-3
23 pag.

Een verkenning

Veel werkgevers staan positief tegenover het aanbieden van werk(ervarings)plekken aan statushouders, maar hebben daar nog wel veel vragen over. Gemeenten kunnen hen daarbij helpen. Dan doen ze al, maar is dat voldoende en wat kan er beter?

Gemeenten hebben verwachtingen van werkgevers rond het aannemen van statushouders. En veel werkgevers staan daar ook open voor. Maar om het daadwerkelijk te kunnen realiseren hebben ze wel de juiste informatie en ondersteuning nodig. Gemeenten kunnen de werkgevers helpen, maar op dit moment gebeurt dat nog te weinig.

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de ervaringen van een aantal werkgevers die een werk(ervarings)plek willen aanbieden en deed aanbevelingen voor gemeenten. Wat doen ze nu goed in de samenwerking en wat kan beter?