Jeugd

Cliëntervaringsmonitor Jeugdhulp Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Rob Gilsing
Anna Jansma
Lineke van Hal
Anna Wróblewska
Jacintha Schuurman
Steffie van Alphen

Download
2017
ISBN 978-90-5830-828-3
71 pag.

Het Verwey-Jonker Instituut interviewde zo’n 80 cliënten van de jeugdhulp (ouders en jongeren) in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland over hun ervaringen met de hulp. Wij gingen hierbij op zoek naar de verhalen achter de cijfers. Daarmee is dit onderzoek een verdieping van het in 2016 uitgebrachte kwantitatieve onderzoek naar cliëntervaringen. In dit rapport gaan we in op een aantal specifieke thema’s: de toegankelijkheid van de hulp, de onderlinge samenwerking tussen hulpverleners en de realisatie van hulpdoelen. Hierin staat het perspectief van de cliënt centraal. Het onderzoek laat zien dat veel cliënten (redelijk) tevreden zijn. Tegelijkertijd is in de gesprekken met cliënten ook een aantal duidelijke verbeterpunten naar voren gekomen.