Cliëntervaringsmonitor Jeugdhulp Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

PublicatiesGepubliceerd op: 07-09-17
Het Verwey-Jonker Instituut interviewde zo’n 80 cliënten van de jeugdhulp (ouders en jongeren) in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland over hun ervaringen met de hulp die ze kregen.

Wij gingen hierbij op zoek naar de verhalen achter de cijfers. Daarmee is dit onderzoek een verdieping van het in 2016 uitgebrachte kwantitatieve onderzoek naar cliëntervaringen. In dit rapport gaan we in op een aantal specifieke thema’s: de toegankelijkheid van de hulp, de onderlinge samenwerking tussen hulpverleners en de realisatie van hulpdoelen. Hierin staat het perspectief van de cliënt centraal. Het onderzoek laat zien dat veel cliënten (redelijk) tevreden zijn. Tegelijkertijd is in de gesprekken met cliënten ook een aantal duidelijke verbeterpunten naar voren gekomen.

Onderzoekers

 • Rob Gilsing
 • Anna JansmaOnderzoeker
 • Lineke van Hal

Thema's

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: