Seksueel en huiselijk geweld

Samen Sterk tegen ouderenmishandeling

Freek Hermens
Marjan de Gruijter

Download
2015

Eindmeting barometer ouderenmishandeling Gelderland-Zuid

Ouderenmishandeling is een serieus probleem. De schatting is dat elk jaar 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld door partner, familie, huisvrienden of zorgverleners. Om deze mishandeling aan te pakken, is een goed beeld nodig van de kennis en houding ten opzichte van dit onderwerp bij professionals, vrijwilligers en sleutelfiguren die met ouderen werken. Eind 2013 is GGD Gelderland-Zuid gestart met het project ‘Ouderen in veilige handen Gelderland-Zuid’. Het project wordt uitgevoerd met onder andere zorg- en welzijnsorganisaties, Moviera, het Meldpunt Bijzondere Zorg, vrijwilligersorganisaties en de gemeenten. Op de website www.ouderenmishandelinggelderlandzuid.nl leest u alle informatie over het project.

Deze eindmeting barometer ouderenmishandeling geeft inzicht in het voorkomen van diverse vormen van ouderenmishandeling. En in de mate waarin professionals en vrijwilligers die met ouderen te maken hebben ouderenmishandeling (her)kennen. De barometer biedt ook handvatten voor het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor professionals en vrijwilligers op maat, omdat het ook laat zien wat de vragen en behoeften zijn.

De barometer bestond in totaal uit drie metingen. Lees ook de rapporten van de nulmeting en de tussenmeting.