Buurten

Het opstellen van een sociale wijkagenda

Trudi Nederland
Astrid Huygen

Volledige tekst (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-549-7
21 pag.

Raamwerk voor doelgerichte samenwerking. Wmo Instrument 7

Deze brochure geeft gemeenten aanknopingspunten voor het maken van een wijkanalyse, samen met bewoners en sleutelorganisaties. Hoe kan in een gedegen wijkanalyse cijfer- en belevingskennis bij elkaar komen en afgewogen worden? Gemeenten krijgen antwoord op de vraag hoe zij in de planningsprocedure voor een wijkgericht, sociaal beleid gebruik kunnen maken van kennis. Gevarieerde kennis over de risicofactoren en de beschermende factoren in een wijk, de aanknopingspunten voor verandering, kennis om draagvlak te scheppen, en oplossingsgerichte kennis om de participatie en zelfredzaamheid van de bewoners verbeteren.

Het doel van het maken van een wijkanalyse is het opstellen van een wijkagenda. Dat is het beginpunt van een gezamenlijk gedragen uitvoeringstraject voor een effectieve wijk- of gebiedsgerichte aanpak.