Het opstellen van een sociale wijkagenda

Raamwerk voor doelgerichte samenwerking - Wmo Instrument 7
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Deze brochure geeft gemeenten aanknopingspunten voor het maken van een wijkanalyse, samen met bewoners en sleutelorganisaties. Hoe kan in een gedegen wijkanalyse cijfer- en belevingskennis bij elkaar komen en afgewogen worden? Gemeenten krijgen antwoord op de vraag hoe zij in de planningsprocedure voor een wijkgericht, sociaal beleid gebruik kunnen maken van kennis. Gevarieerde kennis over de risicofactoren en de beschermende factoren in een wijk, de aanknopingspunten voor verandering, kennis om draagvlak te scheppen, en oplossingsgerichte kennis om de participatie en zelfredzaamheid van de bewoners verbeteren.

Het doel van het maken van een wijkanalyse is het opstellen van een wijkagenda. Dat is het beginpunt van een gezamenlijk gedragen uitvoeringstraject voor een effectieve wijk- of gebiedsgerichte aanpak.

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Astrid Huygen

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: