Diversiteit

Kosten en baten van preventie en repressie

Inge Bakker

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-564-0
16 pag.

In opdracht van het Samenwerkingsverband Marokkaans- Nederlandse Risicojongeren heeft het Verwey-Jonker Instituut een beknopte inventarisatie gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de kosten en baten van preventie en repressie. De achterliggende vraag was of het nut heeft om te (blijven) investeren in deze specifieke groep risicojongeren. We beantwoorden de vraag in deze notitie op hoofdlijnen en beogen niet een uitputtend overzicht te bieden van al wat er op dit vlak aan onderzoek voorhanden is. Uit het steeds omvangrijker wordende onderzoek naar kosten en baten van preventie en repressie blijkt dat vooral preventie loont. De effectiviteit van een interventie verdient, gevolgd door de afweging van de kosten en baten, een centrale plaats in beleidskeuzen.