Kosten en baten van preventie en repressie

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
In opdracht van het Samenwerkingsverband Marokkaans- Nederlandse Risicojongeren heeft het Verwey-Jonker Instituut een beknopte inventarisatie gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de kosten en baten van preventie en repressie. De achterliggende vraag was of het nut heeft om te (blijven) investeren in deze specifieke groep risicojongeren.

We beantwoorden de vraag in deze notitie op hoofdlijnen en beogen niet een uitputtend overzicht te bieden van al wat er op dit vlak aan onderzoek voorhanden is. Uit het steeds omvangrijker wordende onderzoek naar kosten en baten van preventie en repressie blijkt dat vooral preventie loont. De effectiviteit van een interventie verdient, gevolgd door de afweging van de kosten en baten, een centrale plaats in beleidskeuzen.

Onderzoekers

 • Inge Bakker

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

  Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: