Diversiteit

Het opleiden van diversiteitssensitieve pedagogen aan de VU

Hester Radstake

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-520-6
34 pag.

De pedagogische praktijk in Nederland kent een grote mate van culturele, etnische en levensbeschouwelijke diversiteit. Pedagogen moeten goed aan kunnen sluiten bij de levens van jeugdigen en gezinnen met wie zij werken. Dat vergt diversiteitssensitief vakmanschap. Hoe kunnen pedagogiekopleidingen ervoor zorgen dat studenten zich ontwikkelen tot zulke diversiteitssensitieve professionals?

De opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit ging met deze vraag aan de slag. Dit leidde tot een screening van het curriculum van de eerste jaren van de bacheloropleiding, interviews met studenten en vakcoƶrdinatoren en er het opstellen van een advies aan het Faculteitsbestuur. Het resultaat: een beschrijving van wat er verstaan wordt onder diversiteitssensitief vakmanschap en de daarvoor essentiƫle kennis, vaardigheden en attituden. Ook is omschreven hoe hieraan gewerkt kan worden in het onderwijs. Daarnaast zijn de ervaringen zelf met deze werkwijze ook een belangrijke opbrengst. Deze publicatie is lezenswaard voor opleiders, onderwijsinstellingen en studenten die werk willen maken van diversiteitssensitieve professionals.
=== Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus? =

==

Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. De Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers, beleidsmakers en professionals dat de toegankelijkheid, het bereik en de effectiviteit van voorzieningen voor (opvoed)ondersteuning wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), verschillende stadsdelen, Hogeschool Inholland, de Vrije Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut. De Kenniswerkplaats wordt gefinancierd door ZonMw.