Het opleiden van diversiteitssensitieve pedagogen aan de VU

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
De pedagogische praktijk in Nederland kent een grote mate van culturele, etnische en levensbeschouwelijke diversiteit. Pedagogen moeten goed aan kunnen sluiten bij de levens van jeugdigen en gezinnen met wie zij werken. Dat vergt diversiteitssensitief vakmanschap. Hoe kunnen pedagogiekopleidingen ervoor zorgen dat studenten zich ontwikkelen tot zulke diversiteitssensitieve professionals?

De opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit ging met deze vraag aan de slag. Dit leidde tot een screening van het curriculum van de eerste jaren van de bacheloropleiding, interviews met studenten en vakcoördinatoren en er het opstellen van een advies aan het Faculteitsbestuur. Het resultaat: een beschrijving van wat er verstaan wordt onder diversiteitssensitief vakmanschap en de daarvoor essentiële kennis, vaardigheden en attituden. Ook is omschreven hoe hieraan gewerkt kan worden in het onderwijs. Daarnaast zijn de ervaringen zelf met deze werkwijze ook een belangrijke opbrengst. Deze publicatie is lezenswaard voor opleiders, onderwijsinstellingen en studenten die werk willen maken van diversiteitssensitieve professionals.

Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus?

Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. De Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers, beleidsmakers en professionals dat de toegankelijkheid, het bereik en de effectiviteit van voorzieningen voor (opvoed)ondersteuning wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), verschillende stadsdelen, Hogeschool Inholland, de Vrije Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut. De Kenniswerkplaats wordt gefinancierd door ZonMw.

Onderzoekers

  • Hester Radstake

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: