Zorg

De betekenis van aandacht

Freek de Meere
Astrid Huygen
Huub Braam

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-478-0 
48 pag. € 7,00

Een onderbouwing van het werk van Sensoor

Sensoor is een landelijke hulpdienst met een traditie die teruggaat tot 1958. De stichting biedt mensen de gelegenheid hun gevoelens, zorgen en problemen te uiten via de telefoon en door chat en e-mailcontacten. Deze studie beschrijft de inhoud van het werk en de onderbouwing van de hulp die Sensoor biedt. Het onderzoek laat zien dat Sensoor een methodische aanpak hanteert die goed onderbouwd is en daarom thuishoort in databanken voor effectieve sociale interventies. Ook gaat de studie in op trends die van invloed zijn op de vorm van dienstverlening van Sensoor. Het is te verwachten dat de behoefte aan laagdrempelige, anonieme aandacht op afstand in de toekomst toe zal nemen.