Sport

Wat zeggen wetenschappers over de maatschappelijke effecten van sport?

Publieke waarde van sport

In deze folder leest u in het kort wat er bekend is over het mogelijke rendement van sportdeelname en sportieve interventies. U kunt daarbij denken aan de opvoeding of socialisatie van jeugdigen, aan de sociale samenhang in wijken en buurten en de gezondheid van mensen. Ook geeft de folder informatie over het economische rendement van sport. Sport omvat hier alle (on)georganiseerde sportactiviteiten in buurten en wijken en verenigingssport. Topsport en commerciƫle sportbeoefening - bijvoorbeeld fitness - zijn buiten beschouwing gelaten.