De maatschappelijke waarde van sport

Een literatuurreview naar de inverdieneffecten van sport
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
De Sportbank richt zich op het verbeteren van contacten en het vertrouwen tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ Nederlanders. Sport is daarin een sociaal bindmiddel. Daarnaast werkt De Sportbank aan een sociale(re) functie van bestaande sportverenigingen in de buurt.

Deze literatuurreview gaat in op de vraag wat er bekend is over de maatschappelijke effecten van sport. Hiervoor zijn nationale en internationale wetenschappelijke publicaties bestudeerd. Ook vonden interviews plaats met verschillende gerenommeerde wetenschappers.

Het onderzoek laat zien dat sport bijdraagt aan het zelfvertrouwen van jeugdigen. Hoe groter het zelfvertrouwen, hoe kleiner de kans op crimineel of andersoortig ongewenst. Sporten werkt dus preventief. Veel studies concluderen bovendien dat jeugdigen die sporten beter presteren op school dan jeugdigen die niet sporten. Leden van een sportvereniging hebben bovendien meer vertrouwen dan niet-leden in anderen en de politiek. Daarnaast hebben openbare sportplekken een belangrijke buurtfunctie. Sportbeoefening heeft ook een niet-financiële waarde die steden wel geld kan opleveren, zoals een betere gezondheid, grote sociale samenhang, minder schooluitval en minder overlast in buurten.

Onderzoekers

  • Niels HermensSenior onderzoeker

Thema's

Deel deze publicatie op: