Buurten

Voel je thuis op straat!

Rianne Verwijs
Nanne Boonstra
Ron van Wonderen

Volledige tekst (pdf)

2010

ISBN 978-90-5830-359-2
66 pag. € 12,00

Onderzoek naar bewonersbetrokkenheid en leefbaarheid in de wijk Stevenshof in Leiden

De grootste uitdaging van Thuis op Straat (TOS), is de straat en de wijk teruggeven aan iedereen die daar recht op heeft: jong en oud. Om dit te bereiken, werkt TOS in de Stevenshof aan een positief en vriendelijk speelklimaat, aan veiligheid in de buurt en meer betrokkenheid van buurtbewoners.

Een belangrijk onderdeel van de TOS-werkwijze is het analyseren van de lokale situatie in samenwerking met bewoners en instellingen. Enquêtes onder bewoners, kinderen en jongeren maken deel uit van deze analyse. Op grond van de onderzoeksresultaten wordt de benodigde aanpak geformuleerd of aangescherpt.

Dit rapport biedt een verslag van het onderzoek in de Stevenshof. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kinderen en jongeren uit de Stevenshof van TOS hebben gehoord én weten wat TOS doet. De overgrote meerderheid van hen vindt dat kinderen door TOS vaker, leuker en veiliger buiten kunnen spelen. Ook de jongeren uit de buurt brengen veel tijd door op straat. Sommige kinderen spelen uit angst voor andere kinderen en volwassenen niet buiten. Daarnaast geven bewoners aan soms overlast te ondervinden van jongeren in de buurt.

De meting biedt concrete handvatten voor TOS: het bieden van een veilig speelklimaat, het toezien op het schoon- en heelhouden van de speelvoorzieningen, het toezien op onderling gedrag tussen kinderen en het aanspreken van kinderen en jongeren die overlast veroorzaken.