Opvoeding

Prenatale voorlichting in de regio Gooi en Vechtstreek

Marjolijn Distelbrink
Ouafila Essayah
Rob Gilsing
Esmy Kromontono

Volledige tekst (pdf)

2010

ISBN 978-90-5830-414-8
56 pag. € 7,00

Sinds 2009 is prenatale voorlichting een gemeentelijke taak. Prenatale voorlichting bereidt aanstaande ouders voor op zwangerschap, bevalling en de eerste periode als jonge ouder. Ook kan de voorlichting bijdragen aan preventie en aan het vroegtijdig signaleren van risicokinderen en risico-gezinnen. Deze voorlichtingstaak wordt uitgevoerd door verloskundigen, huisartsen, fysiotherapeuten en partijen in de jeugdgezondheidszorg. De negen gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek zoeken voor hun nieuwe taak in de prenatale voorlichting naar de invulling van hun regierol. Hebben aanstaande ouders behoefte aan prenatale voorlichting en wat zijn hun vragen? Wat bieden de diverse partijen aan? Wat is de rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin, en hoe verhoudt deze zich tot het bestaande aanbod? Deze vragen komen in dit rapport aan bod. Het sluit af met aanbevelingen aan de gemeenten hoe zij hun rol bij prenatale voorlichting vorm kunnen geven.