Jeugd

Ik heb wel een idee!

Jodi Mak
Myriam Vandenbroucke

2010

ISBN 978-90-8903016-0
48 pag.

Deze publicatie is gratis te bestellen 

Een verkennend onderzoek naar kinderparticipatie in Amsterdam

Wat is er gaande rondom kinderparticipatie in Amsterdam? Hoeveel inspraak hebben kinderen in hun eigen leefomgeving? Kunnen ze invloed uitoefenen door hun mening te geven? In hoeverre wordt eigen initiatief van kinderen gestimuleerd en beloond?

Stichting Alexander en het Verwey-Jonker Instituut hebben in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam een literatuuronderzoek gedaan en een veldstudie uitgevoerd. De resultaten van dit verkennende onderzoek vindt u in deze publicatie, voorzien van een voorlopige werkdefinitie voor kinderparticipatie en ook enkele voorstellen om kinderparticipatie in Amsterdam en landelijk te versterken.