Ik heb wel een idee!

Een verkennend onderzoek naar kinderparticipatie in Amsterdam
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Wat is er gaande rondom kinderparticipatie in Amsterdam? Hoeveel inspraak hebben kinderen in hun eigen leefomgeving? Kunnen ze invloed uitoefenen door hun mening te geven? In hoeverre wordt eigen initiatief van kinderen gestimuleerd en beloond?

Stichting Alexander en het Verwey-Jonker Instituut hebben in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam een literatuuronderzoek gedaan en een veldstudie uitgevoerd. De resultaten van dit verkennende onderzoek vindt u in deze publicatie, voorzien van een voorlopige werkdefinitie voor kinderparticipatie en ook enkele voorstellen om kinderparticipatie in Amsterdam en landelijk te versterken.

Onderzoekers

  • Jodi Mak
  • Myriam Vandenbroucke

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: