Jeugd

Evaluatie Pilot Internationale Kinderontvoering

Inge Bakker
Rianne Verwijs
Katinka Lünnemann
Irmgard Olthof
m.m.v. Mariëlle Bruning

Volledige tekst (pdf)

2010

ISBN 978-90-5830-428-5
86 pag. € 12,00

Internationale kinderontvoering is een steeds belangrijker maatschappelijk probleem. Met de pilot pressure cooker beoogde de Nederlandse overheid internationale kinderontvoeringszaken sneller en kwalitatief beter af te handelen. Het project moest niet alleen de juridische procedure verkorten, maar ook aan ouders de mogelijkheid bieden tot crossborder mediation. Bij de uitvoering waren verschillende partijen betrokken: de centrale autoriteit, de Rechtbank Den Haag, het Mediation Bureau en de hoven. Dit evaluatierapport concludeert dat het project succesvol is verlopen. Door de pressure cooker is er naast aandacht voor de harde, juridische beslissing tot teruggeleiding, ruimte voor ouders om hun conflict in mediation onderling op te lossen. De methode biedt bovendien perspectieven voor de lange termijn. Daarbij is het gelukt een goed evenwicht te creëren tussen een zorgvuldige procedure en verkorting van de termijnen. Onder de huidige omstandigheden blijkt de termijn van zes weken in het voortraject alleen niet haalbaar. Een ander punt van aandacht is de neutraliteit en onpartijdigheid van de mediators.