Evaluatie Pilot Internationale Kinderontvoering

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Internationale kinderontvoering is een steeds belangrijker maatschappelijk probleem. Met de pilot pressure cooker beoogde de Nederlandse overheid internationale kinderontvoeringszaken sneller en kwalitatief beter af te handelen. Het project moest niet alleen de juridische procedure verkorten, maar ook aan ouders de mogelijkheid bieden tot crossborder mediation.

Bij de uitvoering waren verschillende partijen betrokken: de centrale autoriteit, de Rechtbank Den Haag, het Mediation Bureau en de hoven. Dit evaluatierapport concludeert dat het project succesvol is verlopen. Door de pressure cooker is er naast aandacht voor de harde, juridische beslissing tot teruggeleiding, ruimte voor ouders om hun conflict in mediation onderling op te lossen. De methode biedt bovendien perspectieven voor de lange termijn. Daarbij is het gelukt een goed evenwicht te creëren tussen een zorgvuldige procedure en verkorting van de termijnen. Onder de huidige omstandigheden blijkt de termijn van zes weken in het voortraject alleen niet haalbaar. Een ander punt van aandacht is de neutraliteit en onpartijdigheid van de mediators.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: