Seksueel en huiselijk geweld

Zicht op de Rotterdamse meldcode

2009

ISBN 978-90-5830310-3 

62 pag.  € 7,00

Naar het persbericht

Evaluatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Veel mensen worden wel eens in hun werk of in de privésfeer geconfronteerd met huiselijk geweld en kindermishandeling, maar: wat moet je dan doen? Rotterdam introduceerde daartoe de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De code geeft een handvat aan professionals hoe te handelen bij een vermoeden van zulke vormen van agressie. In 2008 begonnen vier welzijnsinstellingen, drie jeugd(gezondheids)zorginstellingen, vier gezondheidszorginstellingen en diverse scholen met de proefimplementatie van de meldcode. Dit rapport betreft de evaluatie van de implementatie van de meldcode bij elf instellingen voor zorg en welzijn in Rotterdam.