Zicht op de Rotterdamse meldcode

Evaluatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Veel mensen worden wel eens in hun werk of in de privésfeer geconfronteerd met huiselijk geweld en kindermishandeling, maar: wat moet je dan doen? Rotterdam introduceerde daartoe de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De code geeft een handvat aan professionals hoe te handelen bij een vermoeden van zulke vormen van agressie.

In 2008 begonnen vier welzijnsinstellingen, drie jeugd(gezondheids)zorginstellingen, vier gezondheidszorginstellingen en diverse scholen met de proefimplementatie van de meldcode. Dit rapport betreft de evaluatie van de implementatie van de meldcode bij elf instellingen voor zorg en welzijn in Rotterdam.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: