Ouderen

Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

Uitgave:
CG-Raad, LPGGz, NPCF, Platform VG

Auteurs:
Verwey-Jonker Instituut:
Drs. M.C.A.M. van Dongen
Drs. D. Bulsink
Prismant:
D.J. Homberg Msc.
Dr. H.C.M. Kamphuis

Volledige tekst (pdf)

2009

Brancherapport Patiënten- en gehandicaptenorganisaties in 2008

Organisaties van mensen met een chronische aandoening, met een handicap, patiënten en GGz-cliënten vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Zij geven informatie en voorlichting aan hun leden en aan het brede publiek, organiseren lotgenotencontact en behartigen de belangen van hun achterban. Belangen die bestaan uit toegankelijke betaalbare zorg en tegelijkertijd gericht zijn op een volwaardige maatschappelijk positie en op maatschappelijke participatie.

Al deze activiteiten vinden veelal buiten de schijnwerpers plaats. Bij beleidsbepalers en politiek is onvoldoende bekend wat deze organisaties allemaal doen, hoeveel mensen zij met hun activiteiten bereiken en welke resultaten zij behalen. De samenleving investeert in organisaties van patiënten en gehandicapten door middel van subsidies.

Dit rapport biedt uitgebreide informatie over organisaties van mensen met een chronische aandoening, met een handicap, patiënten en GGz-cliënten. U kunt lezen wat zij allemaal doen voor hun eigen achterban en voor het publieke domein. Ook kunt u lezen hoe deze organisaties functioneren en welke activiteiten zij ontplooien.

Dit rapport is er één in een reeks van vier rapporten die de wereld van patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in beeld brengt. De andere rapporten gaan over regionale zorgbelangorganisaties, de prestaties van cliëntenraden en de vereniging van budgethouders Per Saldo.