Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Welke werkzaamheden verrichten cliëntenraden en wat zijn daarvan de resultaten? Dat brengt deze Monitor Cliëntenraden 2009 in beeld. In 2009 is voor de eerste keer de monitor over cliëntenraden van zorginstellingen uitgevoerd. Dit betrof de cliëntenraden van vier branches: ggz-instellingen, thuiszorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra.

De monitor werd uitgevoerd in opdracht van de gezamenlijke koepels van patiënten- en gehandicaptenorganisaties en ouderenorganisaties: de CG-Raad, CSO, Landelijk Platform GGz, LOC, LSR, NPCF, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland. In totaal hebben 141 cliëntenraden meegewerkt aan de totstandkoming van de monitor.

 

 

Onderzoekers

  • Rob Lammerts
  • Rianne Verwijs

Thema's

Deel deze publicatie op: