Buurten

Welzijn in dialoog


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Nanne Boonstra
Drs. Astrid Huygen
Dr. Katja van Vliet

Volledige tekst (pdf)

2005

ISBN 9058301745
108 pag. € 9,50

Kaders voor welzijn in Delfshaven

De Wet Dualisering Gemeentebestuur zet het welzijnsbeleid in gemeenten en deelgemeenten onder druk. De deelraad (raadscommissies) en het dagelijks bestuur (DB) hebben andere bevoegdheden gekregen, maar deze zijn niet altijd helder onderscheiden. Welzijn in dialoog levert bouwstenen voor de kaderstellende taak van de Commissie Sociaal van de deelgemeente Delfshaven.

In opdracht van de portefeuillehouder Welzijn en Sport heeft het Verwey-Jonker Instituut een inventarisatie verricht ter voorbereiding van twee werkconferenties. Dit rapport beoordeelt met gebruikmaking van de informatie uit de conferenties - welke zaken en taken in Delfshaven voor de betrokkenen belangrijk zijn. Naast inhoudelijke aanbevelingen worden suggesties gedaan voor de vormgeving van de kaderstellende rol van de deelgemeente. In de voorstellen zijn bovendien de landelijke ontwikkelingen bij de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning verwerkt, evenals de gemeentelijke beleidsontwikkeling en kennis over de beroepspraktijk.