Welzijn in dialoog

Kaders voor welzijn in Delfshaven
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
De Wet Dualisering Gemeentebestuur zet het welzijnsbeleid in gemeenten en deelgemeenten onder druk. De deelraad (raadscommissies) en het dagelijks bestuur (DB) hebben andere bevoegdheden gekregen, maar deze zijn niet altijd helder onderscheiden. Welzijn in dialoog levert bouwstenen voor de kaderstellende taak van de Commissie Sociaal van de deelgemeente Delfshaven.

In opdracht van de portefeuillehouder Welzijn en Sport heeft het Verwey-Jonker Instituut een inventarisatie verricht ter voorbereiding van twee werkconferenties. Dit rapport beoordeelt met gebruikmaking van de informatie uit de conferenties – welke zaken en taken in Delfshaven voor de betrokkenen belangrijk zijn. Naast inhoudelijke aanbevelingen worden suggesties gedaan voor de vormgeving van de kaderstellende rol van de deelgemeente. In de voorstellen zijn bovendien de landelijke ontwikkelingen bij de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning verwerkt, evenals de gemeentelijke beleidsontwikkeling en kennis over de beroepspraktijk.

Onderzoekers

  • Katja van Vliet
  • Nanne Boonstra
  • Astrid Huygen

Thema's

Deel deze publicatie op: