Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Drs. Marit Moll
Esther Plemper

Volledige tekst (pdf)

2005

109 pag.

Eindrapportage

Rapportage van het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut met het oog op het toekomstige beleid op verzoek van het ministerie van VWS uitvoerde. Het betreft de deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers, zoals deze geboden wordt door de VTA-instituten.