Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Eindrapportage
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Rapportage van het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut met het oog op het toekomstige beleid op verzoek van het ministerie van VWS uitvoerde. Het betreft de deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers, zoals deze geboden wordt door de VTA-instituten.

Onderzoekers

  • Marit Moll
  • Esther Plemper

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: