Buurten

Wijkgebonden leefbaarheidsbudgetten als instrument van bestuurlijke vernieuwing?

Bestellen via de website van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting: http://www.sev.nl

Drs. Astrid Huygen
Dr. Rally Rijkschroeff

Volledige tekst (pdf)

2004

122 pag.

Rapportage evaluatie stimuleringsprogramma wijkgebonden leefbaarheidsbudgetten

Dit rapport doet verslag van het evaluatieonderzoek naar experimenten met het Wijkgebonden Leefbaarheidsbudget. Doelstelling is bewoners te betrekken bij de dagelijkse leefomgeving door hen meer zeggenschap en beslissingsbevoegdheid te geven bij de besteding van leefbaarheidgelden. De onderzoekers plaatsen het stimuleringsprogramma van het Wijkgebonden Leefbaarheidsbudget tegenover andere experimentenprogrammas van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Daarnaast bevat de rapportage een beschrijving van het verloop en de resultaten van de pilots in Eindhoven, Hoogeveen, Vlaardingen en Wieringermeer.